Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
Pole tekstowe: BIBLIOTEKA SZKOLNA
Godziny otwarcia: codziennie  800  - 1500

REGULAMIN

CENTRUM MULTIMEDIALNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1

IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH

 

1. Centrum Multimedialne składa się z następujących części: czytelni, stanowisk 
    komputerowych, wypożyczalni i sali multimedialnej.

2. Z Centrum Multimedialnego mają prawo korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy
     zatrudnieni w szkole.

3.  Z Centrum Multimedialnego można korzystać w godzinach pracy bibliotekarzy.
4.  Uczniowie korzystają z CM podczas przerw lekcyjnych oraz w godzinach wolnych od zajęć
     dydaktycznych
     ( w tym z sali multimedialnej -  tylko z opiekunem w ramach wykonywanych zadań).

 

CZYTELNIA

 

1. Do czytelni wchodzi się z czystymi rękami, torby należy zostawić w wyznaczonym miejscu (nie kładziemy ich na stolikach).

2. Każdy odwiedzający ma obowiązek wpisać się do zeszytu odwiedzin.

3. W czytelni nie wolno spożywać posiłków ani pić napojów.

4. W czytelni nie wolno rozmawiać przez telefon komórkowy.

5. W czytelni należy zachować ciszę.

6. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, tj. ze zbiorów czytelni i wypożyczalni za zgodą bibliotekarza.

7. W czytelni można przygotowywać się do lekcji z własnych podręczników.

8. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism znajdujących się na regałach otwartych, do innych zbiorów wyłącznie za pośrednictwem bibliotekarza.

9. Przeczytane czasopisma należy odnieść na ustalone miejsce; książki i inne dokumenty oddaje się bibliotekarzowi.

10. Z księgozbioru i czasopism czytelnik może korzystać tylko na miejscu, nie może wynosić ich poza czytelnię.

11. Niektóre egzemplarze z księgozbioru podręcznego mogą być wypożyczone do domu pod koniec pracy czytelni, pod warunkiem zwrotu następnego dnia przed lekcjami.

12. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopisma, z których korzysta i powinien je szanować. Zauważone uszkodzenia natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

13. Czytelnik pozostawia po sobie porządek (czysty stolik i dosunięte krzesło).

14. W czytelni znajduje się kserokopiarka, która przeznaczona jest wyłącznie dla nauczycieli, uczniowie korzystają z ksero w innym miejscu.

 

STANOWISKA KOMPUTEROWE

 

1. Przed przystąpieniem do pracy z komputerem należy zapoznać się z regulaminem.

2. Z komputerów mogą korzystać nieodpłatnie wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.

3. Uczniowie mogą korzystać z komputera tylko w obecności bibliotekarza.

4. Uczniowie mają obowiązek zapytać bibliotekarza o zgodę na korzystanie z komputera.

5. Uczniowie obowiązkowo wpisują do zeszytu użytkownika swoje imię, nazwisko, klasę, adresy stron internetowych, z których korzystają, realizowane zadanie i numer stanowiska.

6. Bibliotekarz regularnie kontroluje historię odwiedzanych stron każdego dnia i porównuje z zapisem w zeszycie użytkownika.

7. Zabrania się używania komputera do celów innych niż dydaktyczne (np. do celów rozrywkowych – zakaz gier, zakaz oglądania filmów bez nadzoru nauczyciela).

8. Zabrania się zmieniania ustawień programów w komputerze bez zgody bibliotekarza
(np. tła, wielkości ikon, ostrości obrazu, funkcji programów).

9. Uczniowi nie wolno bez nadzoru odłączać okablowania komputera.

10. Zabrania się kopiowania i usuwania programów zainstalowanych w komputerze oraz wgrywania własnych.

11. Zabrania się korzystania z własnych nośników każdego typu bez zgody bibliotekarza.

12. Materiały pobrane z Internetu można drukować tylko za zgodą bibliotekarza.

13. Pobierając pliki z Internetu należy szanować prawa autorskie.

14. Przy jednym komputerze mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby.

15. Nie wolno pracować przy komputerze z pożywieniem i napojami.

16. Czas pracy przy komputerze nie może przekraczać 60 minut bez przerwy.

17. O wszystkich usterkach w działaniu sprzętu należy natychmiast powiadomić bibliotekarza.


WYPOŻYCZALNIA

 

1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i pracownicy zatrudnieni
w szkole.

2. Czytelnik wypożycza książki osobiście wyłącznie dla siebie.

3. Książki wypożycza się bezpłatnie.

4. Od uczniów klasy III pobiera się kaucję po 15 kwietnia.

5. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki na okres 2 tygodni.

6. Nie wolno przetrzymywać książek.

7.    Wypożyczone książki należy szanować:

· nie dotykać brudnymi rękami,

· nie dawać dzieciom do zabawy,

· nie niszczyć obłożenia książek,

· nie zaginać i nie wyrywać kartek.

· Zauważone defekty książki należy zgłosić bibliotekarzowi przed jej wypożyczeniem.

8. Książkę zaginioną lub zniszczoną należy odkupić.

9. Wszystkie książki należy zwrócić do biblioteki na 3 tygodnie przed końcem roku szkolnego.

10.  Uczniowie klas pierwszych i drugich mogą wypożyczyć lektury na wakacje po klasyfikacyjnej
 Radzie Pedagogicznej.

11.  W wypożyczalni nie wolno hałasować.

 

SALA MULTIMEDIALNA

 

1. Sala multimedialna służy do wykonywania projektów z różnych dziedzin, przedstawiania prezentacji, wyświetlania filmów edukacyjnych, przeprowadzania szkoleń, prowadzenia lekcji
z informatyki i innych przedmiotów.

2. Uczniowie mogą korzystać ze stanowisk komputerowych zgodnie ze standardami użytkowania sprzętu w sali informatycznej.

3. Uczniowie mogą obsługiwać sprzęt multimedialny tylko pod nadzorem nauczyciel

W momencie użytkowania sali multimedialnej za sprzęt odpowiedzialny jest opiekun nadzorujący wykonanie danego projektu, wyświetlanie filmu lub prowadzenie lekcji.

Pole tekstowe: Kontakt:
Zespół Szkół Nr 1
im. Noblistów Polskich
w Pyrzycach

Tel./faks: 091-570 13 21

E-mail: werdre@wp.pl 
Zespół Szkół Nr 1
im. Noblistów Polskich
w PyrzycachP1230660[1]logozs1